Тюменский регион СвЖД — Эскулапы

Эскулапы — Тюменский регион СвЖД

Тюменский регион СвЖД — Факел

Тюменский регион СвЖД — Тюменское время

СШ №2 — Рубин-2013

Рубин-2012 — “Спарта”

“Спарта” — Ангел Сибири-2014

СШ №2 — Рубин-2012

Рубин-2013 — Ангел Сибири-2014

СШ №2 — “Спарта”

Ангел Сибири-2014 — Рубин-2012

“Спарта” — Рубин-2013